24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16Заседания:
СТАНОВИЩЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧ. 2021/2022 ГОДИНА
СТАНОВИЩЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧ. 2021/2022 ГОДИНА
Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София