24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №162022/2023 учебна година


Утвърждаване на вътрешни правила стипендии за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила стипендии IIсрок уч.2023-2024г

Вътрешни правила стипендии за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила стипендии II уч.срок на учебната 2022/2023 година


2021/2022 учебна годинаЗаявление

2020/2021 учебна година

2019/2020 учебна година
2018/2019 учебна година


2017/2018 учебна година


2016/2017 учебна година


2015/2016 учебна годинаНазад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София