24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Училището започва своето съществуване като „Народно първоначално училище „П.К Яворов” със заповед 665 на Министерството на народното просвещение от 13 март 1930 г. В периода до 1938 г. в него се обучават учениците от квартала до IV клас.
През учебната 1938/39 г. за него се построява нова учебна сграда и то се преобразува в Софийско народно основно училище „П.К Яворов” с директор г-н Петър Лаков.
Последната номерация училището получава през 1954 г., когато горният курс на училище „Неофит Бозвели” се прехвърля в сградата на училище „П.К Яворов” и то става 24-то средно училище „П.К Яворов”.
През годините училището непрекъснато се променя в положителна насока било като сграден фонд, било като качество на педагогическия състав, било като непрекъснато увеличаващ се брой на учениците.
В далечната 1954/55 г. за първи път се дава награда за отличен успех – сребърен медал. Носителят е Анастасия Ангелова Кръстева, която се записва да следва медицина в тогавашния Медицински факултет.
През учебната 1956/57 г. по инициатива на учителите по български език и литература започва да се издава училищен вестник „Яворово слово”.
В следващата година по решение на учредения Родителски комитет се събират като дарения от родителите около 15 000 лв. с които се закупуват 20 инструмента за училищния духов оркестър. Негов пръв ръководител е учителят по музика Петър Зографов.
Училищният музей посветен на името на П.К Яворов е изграден през 1961 г., като е използвано жилищното помещение на училищния прислужник, а изразходваните средства са около 20 000 лв.
Интериора на музея е проектиран и изработен от Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура.
В инициативния комитет по изграждането на музея са Ганчо Г.Янков – директор, Д-р Найден Н.Найденов – племенник на Яворов и др.
Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.
Искаме да запазим създадените традиции в реализирането на профил „Технологичен – предприемачество и бизнес” по учебните програми на Джуниър Ачийвмънт – най-добрата практика на бизнес обучения в Европейския съюз.
От десетина години училището си партнира в различни съвместни инициативи с БАН, за което има подписан договор.Запознайте се с нашите учители:

Прeподава:

Данчо Балджиев - Директор Математика
Димитър Чолев - Заместник-директор - ПКС V
Физическо възпитание и спорт
Цветана Минкина
Български език и литература
Виктория Минева
Английски език
Маргарита Милева - Втора професионална квалификационна степен - ПКС II
Математика и информатика
Любомира Мицова - ПКС V
Химия и опазване на околната среда
Веска Ангарева
География
Незабравка Тасова - ПКС I
Икономика
Ивелина Минчева
Информатика
Анастас Ангелов - ПКС IV
Физическо възпитание и спорт
Яна Петкова Начален учител
Румяна Николова - ПКС V
Начален учител
Красимир Янков
Начален учител
Елена Бенчева
Български език и литература, Руски език
Иван Димитров
Изобразително изкуство
Бойка Златанова
учител-група ЦОУД, учител АЕ в начален етап
Любомира Мицова - ПКС V
Физика и астрономия
Любомира Мицова - ПКС V
Биология и здравно образование
Спасимир Благоев
Философия
Лили Тодорова
Музика
Снежанка Евтимова
Начален учителНазад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София