24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година

Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година

Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 годинаПравилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година


Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 година


Правилник за дейността на училището за учебна 2016/2017 година

Назад 24 СУ "П. К. Яворов" гр. София