24 СУ „П. К. Яворов” гр. София,


кв."Хаджи Димитър", район Подуяне, ул."Клисура" №16
Информация за ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.
Заявлениe:
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Назад

24 СУ "П. К. Яворов" гр. София